Tájékoztató a kíséretről

Kísérőnek jelentkezem! 

Európán túl Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada, a nagyvilágból is érkeznek megkeresések kíséretet igénylőktől akik esküvőre, utazásra, üzleti rendezvényre, egyéb összejövetelekre kérik a kíséretet, ezért ezen országokból is bátran jelentkezhetnek kíséret vállalók. Megjelenésedhez adatlap kitöltésre, fotó csatolására van szükség, így jelenik meg bemutatkozásod és választhatnak a kíséretet igénylők. Az adatokat bizalmasan kezeljük külső személyek nem láthatják. Regisztráció nem kötelező, titkos közvetítés is lehetséges, telefonon is felveheted velünk a kapcsolatot. Közvetlen kapcsolat: Forró Magda Telefon – Viber – WhatsApp +36 20 9266466 

Kísérésre jelentkezés regisztráció, nyilvántartás 20.000 Ft. azaz húszezer forint hat hónapig érvényes.

A szolgáltatás etikai szabályai mindkét félre vonatkozóan: 1.) Szexuális szolgáltatás elvárása nem legális, szimpátia kapcsolatotokat közvetít irodánk. 2.) Irodánk csak a közvetítést vállalja a kísérést igénylő és a kísérést vállaló között, az már csak kettőjükön múlik, hogy megelégedéssel nyugtázzák-e találkozójukat.

Szerződési feltételek

A Holgykiseret.hu szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződési feltételek (SZF) Társkereső és közösségi szolgáltatás (a „Szolgáltatás”), amely a Holgykiseret.hu tagok részére az interneten keresztül érhető el.

A Szolgáltatást az INFO TÁRSKÖZVETÍTŐ Iroda biztosítja. Cím: 1074 Budapest, Csengery u. 23. Képviseli: Forró Magda E-mail: info@holgykiseret.hu

Társközvetítés céljából kérem adataim, fényképem nyilvántartását INFO TÁRSKÖZVETÍTŐ Iroda adatbázisában is szerepeltetni. Kérem az Irodát értesítésen megadott elérhetőségeken aktuális társkereső érdeklődése esetén.

Oldalunk által nyújtott szolgáltatásokat regisztráció után Tagok vehetik igénybe. Olvasd el az alábbi szerződési feltételeket, azok a közöttünk létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik. Ha egyetértesz jelen Szerződési Feltételekkel, kérjük jelöld be a regisztrációs lap alján található négyzetet, amely a következőt jelképezi: „A Holgykiseret.hu szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek.” A négyzet bejelölése által kötve leszel az alábbi szerződéses feltételekhez. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar. Regisztrációdra visszaigazolást küldünk az általad megadott e-mail címre, mely az ajánlat elfogadását jelenti.

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Megállapodásod a Holgykiseret.hu szolgáltatójával, A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: Cégnév: MediaCenter Hungary Kft. Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 1./ Meghatározások

Jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:

1.1./ „Megállapodás” vagy „Szerződés”: A közötted és közöttünk létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen ajánlati Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.
1.2./ ”Tag”: bármely személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll.

1.3./ „Adatlap”: az a lap, amely a Rád vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat  tartalmazza.


1.4./ „Szolgáltatás”: a szolgáltatás, előfizetés esetén.

1.5./ „Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalon regisztrált.


1.6./ „Mi”: jelenti a Holgykiseret.hu -t, illetve a szolgáltatást biztosító Holgykiseret.hu (elérhető a fent részletezett címen).


1.7./ „Weboldal”: Weboldalunk a www.holgykiseret.hu URL-en.

2./ Belépés és regisztráció

Jelen Szerződési feltételek elfogadásával kijelented és szavatolsz a következőkért:


2.1./ A regisztráció időpontjában betöltötted 18. életévedet.


2.2./ Nem ítéltek el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem állsz semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.

3./ Alapvető rendelkezések

3.1./ Jelen megállapodási ajánlat, annak általad történő elfogadásával egy hatályos szerződéssé válik közöttünk és közötted. A szerződés magyar nyelven létrejött írásba foglalt szerződésnek minősül.
3.2./ Ezen feltételek kizárnak közöttünk bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt, valamint tudomásul veszed, hogy jelen szerződési feltételekhez kötve vagy (az általunk időről időre módosított formában).

3.3./ Jelen szerződési feltételek hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Veled közölt szerződéses feltételt.


3.4./ Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket

haladéktalanul közzétesszük a Weboldal Szerződési Feltételek weblapján és ezzel egyidejűleg erről Téged e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítünk.

3.5./ Az előzőek szerint módosított Szerződési Feltételek a közzétételtől számított 31. napon lép hatályba. Azáltal, hogy a módosított Szerződési Feltételeknek a hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszed, elfogadod a módosított feltételeket, és a hatálybalépéstől kezdve a módosított Megállapodás Rád nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított Szerződési Feltételekkel nem értesz egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatod:

3.6./ Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általad közzétett anyagot.

3.8./ Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.


3.9./ Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére.

3.10./ A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám -, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz – az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz- visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

3.11./ A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. Mindazonáltal felhívjuk figyelmedet, hogy korlátozottan tudjuk ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Tagok biztonságát, továbbá a Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden

esetben vizsgáljuk felül a Weboldalon található közléseket, annak tudatában kötöd meg jelen Megállapodást, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Szerződési feltételekben található tilalmak dacára pontatlan vagy megtévesztő lehet.

4./ Díj és díjfizetés

4.1./ A Szolgáltatás díj fizetése ellenében, Tagok számára vehető igénybe.

Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele a lapon történik, és a közzététel napjától hatályos. A szolgáltatások megrendelésére, illetve igénybe vételére jelen szerződési feltételek alkalmazandók.

4.2./ Áraink áfa mentesek. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.

4.3./ Meg kell fizetned minden, a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén.

4.4./ Nem jár pénz- visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

4.5./ Az adatlap hibernálása az előfizetési szerződést nem módosítja, az előfizetés megújulásán (idején és módján), az előfizetési csomag lejáratán nem változtat.

5./ A Tag kötelezettségei

1. 5.1./ A Tag:

5.1.1./ Nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.

5.1.2./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására). A Tag a regisztrációkor saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható minőségű, és képszerkesztői effekteket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb). A Tag kijelenti, hogy az általa a tagság időtartama alatt bármikor feltöltött képen rajta kívül látható személyek, vagy azok törvényes képviselői a felhasználáshoz hozzájárulásukat adták.

5.1.3./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.

5.1.4./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.


5.1.5./ Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.

5.1.6./ Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.


6.1.7./ Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek.

5.1.8./ Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve – nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból.

5.1.9./ Nem küldhet körleveleket, spam – eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak.

5.1.10./ Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.

5.1.11./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő, politikai és/vagy vallási meggyőződését sértő, és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon nem követ el a mindenkor hatályos Btk. szerint üldözendő bűncselekményt.

5.1.12./ Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.

5.1.13./ Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába. Nem kísérelheti meg más Tagok emailjeit elfogni.

5.1.14./ Tilos a közízlést sértő magatartás, a faji előítéletre való buzdítás vagy az ilyen eszmék népszerűsítése. Tilos egyéb oldalak, vagy a felhasználó saját oldalának, szolgáltatásának reklámozása. Tilos saját, vagy más személyes adatainak megjelenítése. Tilos a más felhasználók felé folytatott személyes és célzott kommunikáció, mások sértegetése.

5.1.15./ A felhasználónak tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a felhasználók megtévesztésének elkerülése végett.

5.2./ Amennyiben megsérted a fenti szabályok bármelyikét, úgy jogot képezhetünk egyenleged zárolására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, Adatlapod akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésed zárolására, a Szolgáltatásból való kizárásodra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető- és/vagy polgári jogi következmények mellett.

7./ Adatlapod

7.1./ Elfogadod, hogy más Felhasználók Adatlapodat megjeleníthetik. Elfogadod, hogy az adatlapodra feltöltött képek a küldött hírleveleken keresztül is hozzáférhetőek ugyanúgy, ahogyan a weboldalon is bárki által szabadon megtekinthetők.

7.2./ Amennyiben saját magadról bármely bizalmas vagy kényes információt közzéteszel és/vagy másnak kiadsz, azt kizárólag saját felelősségére teszed.

7.3./ Kifejezetten szavatolod, hogy az általad közzétett összes információ: hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint vállalod, hogy azokat rendszeresen aktualizálod.

7.4./ Fenntartjuk a jogot, hogy Adatlapodat időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul. 


7.5./ Kizárólagos felelősséget vállalsz a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapod tartalmáért.

7.6./ Tudomással bírsz arról, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. A Tag azonban ebben az esetben is köteles az általa még meg nem fizetett díjakat az igénybe vett szolgáltatásokért megfizetni, díjvisszaigénylésre pedig nincs joga.

8./ A Tagság megszűnése

8.1./ Rendes felmondás

8.1.1./ Tagság megszüntetése felmondással:

A Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják az Adataim szerkesztése és a Profil szerkesztése lapon található linkre kattintva.

8.2.1/ Megsérted jelen Megállapodás feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen a szerződésszegés vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos.

9.1./ A Tagság megszűnésekor adatlapod azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod azonnali hatállyal megszűnik

10.1./ A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.


10.2./ A Megállapodás elfogadásával nyilatkozol és szavatolod felénk, hogy az Adatlapodon található információt Te tetted közzé, és Te vagy az adatlap egyedüli alkotója.

10.3./ Vállalod, hogy titokban tartod és – a jelen Megállapodásban szándékolt célokat kivéve – nem használsz fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutottál, vagy amelyeket megtudhatsz – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.

10.4./ Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adataidat, úgymint vezetéknevedet, e-mail címedet, telefonszámodat titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

10.5./ A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a Holgykiseret.hu oldalon megjelennek, a Holgykiseret.hu szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg.

11./ Szavatosság

11.1./ A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk számodra, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeidnek, céljaidnak és/vagy elvárásaidnak. Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az előfizetés tartama alatt nem jön létre kapcsolatod más Tagokkal.

11.2./ Nem szavatolunk a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában.

11.3./ Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

12./ A Szolgáltatás használata

12.1./ A Weboldal csupán egy társkereső közösség, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját

magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye számodra, hogy saját belátásod szerint kapcsolatba lépj más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül.

12.2./ Kijelented, hogy tudomással bírsz arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezd, hogy bármely Adatlapon található információ szükségszerűen helyes és pontos.

12.3./ Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon.

12.4./ Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekednél, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottál hozzá, javasoljuk – saját költségeden – tegyél meg minden olyan erőfeszítést, melyről úgy gondolod, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodj az információk igazságtartalmáról és helyességéről.

12.5./ Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztetsz, ezt saját kockázatodra teszed. Javasoljuk, tegyél meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonságod szempontjából szükségesnek ítélsz.

13./ Felelősségkorlátozás

13.1./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Általad és/vagy más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adataidat e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.

13.2./ Nem vállalunk felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely – általad utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az esedékességkor.

13.3./ Ha olyan hiba merül fel, melyért álláspontod szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnod arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját magad általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy kiadást vállalnál. Ellenkező esetben nem tartozunk felelősséggel.

13.4./ Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy megbíztál olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el Neked.

13.5./ Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Rád vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Rád vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit Te tettél közzé, vagy juttattál el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül.

13.6./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat. robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.

13.7./ Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Ezért is lényeges bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtenned, mielőtt egy másik Taggal találkoznál. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a Holgykiseret-en keresztül történő találkozókért Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem- tagok között jönnek létre.

14./ Az információ felhasználása, adatkezelés.

14.1./ Az adatok kezelője a Cím: INFO Társközvetítő Iroda 1078 Budapest Csengery u. 23. Adataid kezelése az adatvédelmi szabályzatunkban megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi szabályzat bármikor elérhető a https://www.holgykiseret.hu -n. Kérjük, olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat, mielőtt regisztrálod magad! Minthogy adatvédelmi szabályzatunk jelen (SZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi, a regisztrációval nyilatkozol, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadod.

14.2./ A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP- címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a Cím : INFO Társközvetítő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

14.2.1./ A cookie-k olyan szövegfájlok, amely vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre („ülő-cookie”) vagy pedig a merevlemezen tárolódnak („permanens- cookie”). A cookie-k legfőbb célja, hogy külön, Rád szabott ajánlatokat készítsünk, és a szolgáltatás használatát a lehető legidőtakarékosabbá tegyük.

14.2.2./ Akkor is használunk a cookie-kat, amikor a felhasználó szolgáltatásainkat külső reklámfelületen keresztül éri el.

14.2.3./ A permanens cookie-kat arra használjuk, hogy a klikkeléseket nyomon kövessük, és hogy automatikusan megkülönböztessük, ha a felhasználó már részt vett ilyen körkérdésen, vagy a weboldalra felhelyezett info-jelentkezést vagy reklám-intézkedést látta – azért, hogy ezek az oldal legközelebbi meglátogatásakor ne jelenjenek meg újra.

14.2.4/ A Holgykiseret.hu hirdetéseit külső szolgáltatók (köztük a Google) is megjelenítik. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolhatják a felhasználó korábbi látogatásait a

Holgykiseret.hu webhelyein, és ez alapján jeleníthetnek meg minél relevánsabb hirdetéseket a felhasználónak.

14.3./ Adataid felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adataid elküldése előtt lehetőséged van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztrációs ajánlatod visszaigazolása és az aktiválási kód megküldése e-mail címedre küldött üzenetben

történik, ezért kérünk, valós e-mail címedet add meg. Az adatkezelés célja: társkeresési szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos szerződéses jogaink és kötelezettségeink teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad – azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá ezekhez való hozzájárulásod esetén marketing célú felhasználás, telefonos és SMS üzenetben történő megkeresés, hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás, valamint szintén ehhez való hozzájárulásod esetén helymeghatározási adatok megjelenítése a többi felhasználó számára.

Megadott e-mail címedre a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhetünk. Amennyiben a regisztrációs oldalon külön hozzájárultál a hírlevelek küldéséhez, akkor az e-mail címedre hírleveleket is küldhetünk, a saját és partnereink termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan. Hozzájárulsz ahhoz INFO Társközvetítő Iroda ajánlataival megkeressen az általad megadott elérhetőségeken.

14.4./ A hírlevelek a Holgykiseret.hu illetve szerződéses partnereink termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak. Amennyiben e tájékoztatókat le kívánod mondani, további információért kérjük tekintsd meg a 14.9. pontban foglaltakat.

Amennyiben a regisztrációs adatlapon telefonszámodat megadtad, a regisztrációs adatlapon található négyzet bejelölésével kérheted, hogy a holgykiseret.hu szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokkal, hirdetésekkel, nyeremény-értesítésekkel telefonon megkeressen. A négyzet bejelölésével egyúttal önkéntes hozzájárulásodat adod a jelen pontban írtak szerinti telefonos megkereséshez. Hozzájárulsz ahhoz INFO Társközvetítő Iroda ajánlataival megkeressen az általad megadott elérhetőségeken.

14.5./ A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését nem kezdeményezed. A regisztrációs adatokat Adatlapodon bármikor módosíthatod. Tájékoztatunk, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai – azok önkéntes kitöltése esetén – különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben

ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, és azt elektronikusan iktatjuk oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Azáltal, hogy kitöltöd a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárulsz személyes adataid feldolgozásához, beleértve – többek között – lakcímedet, életkorodat, családi állapotodat, nemzetiségedet, dohányzási és italfogyasztási szokásaidat, vallási és politikai elkötelezettségedet, személyiségedet, hobbijaidat, nemiségedet, érdeklődési köreidet és viselkedésedet. Hozzájárulsz továbbá, hogy Adatlapodat a Weboldalon elhelyezzük.

14.6./ Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy a Rád vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adatokhoz a holgykiseret.hu rendszergazdái, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá.

14.7./ Jelen Megállapodás elfogadásával hozzájárulsz, hogy az általad önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk.

14.8./ A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Ugyanakkor tudatában kell lenned, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.

14.9./ A 14.2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, személyedhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról magad dönthetsz. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz. Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@holgykiseret.hu címen vagy a Kapcsolat menüpont alatt kérhető. Személyes adataidat magad helyesbítheted, erre bejelentkezés után személyes adatlapodon van lehetőség. Jogod van kérni adataid törlését is a 8.3. fejezetben meghatározott módon, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a “leiratkozom” linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a hozzád kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további – nem kötelezően kitöltendő – adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörlöd.

14.10./ Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük személyes adataid védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogaidat és jogorvoslati lehetőségeidet, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

14.11./ Amennyiben az Alkalmazásban vagy a Weboldalon engedélyezed a Szolgáltatók számára a helymeghatározás funkciót, úgy jelen Szolgáltatás igénybe vétele egyben ahhoz történő hozzájárulásodnak is számít, hogy az aktuális pozíciódat a többi felhasználó számára maximum 200 méteres pontossággal megjelenítsük. Amennyiben a helymeghatározás funkciót nem engedélyezed, úgy a Szolgáltatók a publikus lakóhely adataid alapján (település/kerület) az adott településen/kerületen belül véletlenszerűen jelenítik meg az aktuális pozíciódat. A Szolgáltatás igénybe vétele ehhez történő hozzájárulásodnak minősül.

15./ Kártérítés

Vállalod, hogy kártérítést fizetsz bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általad történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.

16./ Eljáró bíróság és alkalmazandó jog

Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit, mely kikötés nem érinti a fogyasztók számára törvény eltérést nem engedő rendelkezésében biztosított, más illetékességű bírósághoz fordulás lehetőségét.

17. Panaszkezelés

A vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszaidat a jelen (SZF) -ben rögzített elérhetőségek valamelyikén teheted meg. A Panaszkezelésünk minden esetben térítésmentes.

Szóbeli panaszaidat haladéktalanul megvizsgáljuk és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben a panaszkezelés módjával nem értesz egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy panaszodról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak tartalmát egyeztetjük és jóváhagyatjuk veled. A jegyzőkönyv másolati példányát átadjuk neked. A panaszt annak beérkezését követően megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos álláspontunkról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küldünk. A fenti eljárás az irányadó a telefonon közölt panaszokra is. A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza: a) a Nevedet;
b) a lakcímedet illetve amennyiben szükséges, levelezési címedet; c) a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; d) a panaszod részletes leírását b.) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően megvizsgáljuk és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küldünk Igény esetén a vizsgálat eredményéről Szolgáltató elektronikus úton értesítünk.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a vizsgáljuk meg, utasítjuk el, vagy orvosoljuk.

Válaszlevelünkben kitérünk a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látjuk el, melynek során egyszerű nyelvezetet használunk, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszünk arra, hogy válaszlevelünkben valamennyi kifogására érdemi választ adjunk.

c.) Panasznyilvántartás
  A panaszkezelés során következő adatokat kezeljük Nevedet, lakcímedet illetve levelezési címedet, telefonszámodat, értesítés módját, panasz leírása, oka, panasszal kapcsolatos igényedet a panasz alátámasztásához szükséges, a birtokodban lévő dokumentumok másolatát a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatot.

A panaszkezelés során az általad benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használjuk fel. d.) Jogorvoslat

Amennyiben panaszod teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhatsz: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

18./ Vegyes rendelkezések

18.1./ Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és közötted jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni. A Megállapodás létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.

18.2./ Nem engedményezheted harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogodat. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, Jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Megállapodásból adódó összes felelősség alól.

18.3./ Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha nem lépünk fel haladéktalanul esetleges szerződésszegő magatartásod ellen.

18.4./ Jelen dokumentum tartalmazza a közöttünk és közötted, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.

18.5 Telefonos Ügyfélszolgálatunk elérhetőségét és nyitvatartási idejét, ill. e-mail küldés lehetőségét belépés után a láblécben az „Kapcsolat” hivatkozásra kattintva találhatod meg.

18.6. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszaidat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheted meg.

Az alábbi postacímen érhetsz el minket esetleges, jelen szerződéssel kapcsolatos kifogásaidról is az alábbi címen értesíthetsz bennünket:  INFO TÁRSKÖZVETÍTŐ Iroda Cím: 1074 Budapest, Csengery u. 23. Képviseli: Forró Magda E-mail: info@holgykiseret.hu

Utolsó módosítás: 2023. május 11.